Amsterdam

amsterdam

Calling of adventure

Do you feel sometimes like you need an adventure? Do you wake up in the morning and desperately hoping that something will happen revolutionary in your life? But that life is essentially still pretty stereotypical? I woke up one beautiful noon and this call of the wild came to me.. I had off from work, so I was thinking about what I could do that day. The whole half a year when I was in America, I was thinking that when I come back to Czech, I will travel more around Europe and I visit places I haven´t been. And then it hit me! I go to Amsterdam.

Because I had a limited budget, but the desire in me rebelled, I decided that I make such a quick trip. When I got up in the noon, I packed my backpack and I started looking for the cheapest possible way. The cheapest ticket I found from Prague to Amsterdam was via the German company Flixbus and I can not speak highly enough. Not only that, their buses was really comfortable, but also the allocation of sailings suited me perfectly. I got dressed, I took the backpack and hurray to Prague. From Carlsbad where I live to Prague, I used the company Student Agency, which has regular connections Karlovy Vary – Prague and so for me it was absolutely perfect.

https://www.flixbus.com/

https://jizdenky.regiojet.cz/

amsterdam amsterdam

On my way to Amsterdam

Flixbus Prague – Amsterdam was on the road through the night and I had a lot of time for listening to music, sleeping and thinking. Sometimes I think too much so that then I am even more confused in my head than before so I welcomed this trip even more because I needed to run away. When I don´t run away for a year to England or for another year to America, I have to run away at least for a day to Amsterdam. Good trip always somehow soothe and clean my head from everything I am thinking about at home.

The bus ride was great, I’m so happy person that I fall asleep almost anywhere, so sleeping in the bus is not problem for me. Moreover, at this junction,there weren´t much passengers so we felt so comfortably and we each had two seats. I had fallen asleep and in the morning I woke up in a traffic jam right in Amsterdam, waiting to town that I wanted to see since I read the novel The Fault in Our Stars by John Green. Beautiful book and movie by the way is not too bad, but what we will talk among avid readers, the book is always something better.

amsterdam amsterdam

Amsterdam

We arrived around seven in the morning at the station Sloterdijk. As a part of the adventure, I said that that day I won´t use GPS navigation in my phone. I will go nicely with the map. I went to the station to a local newspaper shop. I bought a map and I asked the salesman how long is the way to the center if I will walk. The salesman said: About 15 minutes. I made sure if it’s really a 15-minute walk!

Salesman confirmed 15 minutes. I told myself, that 15 minutes is totally awesome and I walked away. I walked 15 minutes, I walked 30 minutes. I constantly check my map, if I go in the right direction, I walked already an hour and still nothing and then finally after an hour and half I hit the first water canal. Oh my god! Amsterdam is a wonderful city with its originality. Canals, bridges, house beside house and bicycles everywhere.

amsterdam amsterdam

All day I wandered in the city. I visited some amazing places like Anne Frank House, the Rijksmuseum with the inscription I Amsterdam, Van Gogh Museum. I was on a excursion in Heineken with a beer tasting. I stood on the square in front Koninklijk Paleis and finally I was a ride on a boat with a tour along the canals.

amsterdam amsterdam

At the end of the day I did the family shopping. And I went back to the station another hour and half and home! Finally, I would like to write that day may look like a little time. But I think to experience Amsterdam with everything a day is enough.

amsterdam-canal amsterdam-bicycle

Volání po dobrodružství 

Máte občas chuť po dobrodružství? Ráno se probudíte a zoufale doufáte, že se bude dít něco převratného? Ale on ten život je v podstatě pořád dost stereotypní? Já se jedno krásné poledne probudila a přišlo na mě tohle volání divočiny. Měla jsem volno v práci a tak jsem přemýšlela, co bych asi ten den mohla dělat. Celý půl rok, co jsem byla v Americe jsem si říkala, že až přijedu zpátky do Čech, budu víc cestovat po Evropě a navštívím místa, kde jsem ještě nebyla. A tak mě to napadlo! Pojedu do Amsterdamu.

Protože jsem měla omezený rozpočet, ale ta touha se ve mě vzpírala, rozhodla jsem se, že si udělám takový rychlo výlet.  Jak jsem to poledne vstala, sbalila jsem si do batohu jen to nejpotřebnější a začala jsem hledat nejlevnější možnou cestu. Nejlevnější jízdenky jsem našla z Prahy do Amsterdamu přes německou společnost Flixbus a nemůžu si vynachválit. Nejenom, že jejich autobusy jsou opravdu pohodlné, ale i časy odjezdů a příjezdů mi naprosto vyhovovaly. Oblékla jsem se, vzala batoh na záda a tradá do Prahy. Od nás z Karlových Varů jsem využila společnost Student Agency, která má pravidelné spoje Karlovy Vary – Praha a tak to pro mě bylo naprosto ideální.

amsterdam-canal amsterdam-canal

Cesta do Amsterdamu

 Flixbus Praha – Amsterdam jel přes noc a tak jsem měla spoustu času na poslech hudby, spaní a přemýšlení. Občas tak moc přemýšlím, že mám pak ve své hlavě ještě větší zmatek než předtím a tak jsem tuhle cestu uvítala ještě víc, protože jsem potřebovala od všeho utéct. Když už neutíkám před něčím na rok do Anglie  ,na další rok do Ameriky, tak musím utéct aspoň na den do Amsterdamu. Taková cesta mě vždy tak nějak uklidní a očistí od všeho nad čím si lámu doma hlavu.

Cesta autobusem byla skvělá, já jsem tak šťastný člověk, že usnu prakticky kdekoliv a v autobusu to pro mě naštěstí není vůbec žádný problém. Navíc v tomto spoji jsem neměla moc spolucestujících a tak jsme každý pohodlně měl dvě sedačky sám pro sebe. Usnula jsem a ráno jsem se probudila v dopravní zácpě těsně u Amsterdamu, natěšená na město, které jsem chtěla vidět od doby, co jsem četla román Hvězdy nám nepřály od Johna Greena. Nádherná knížka mimochodem a filmové podání taky není vůbec zlé, ale co si budeme povídat mezi vášnivými čtenáři, knížka je vždycky o něco lepší.

amsterdam-sign I-am-sterdam

Amsterdam

Kolem sedmé ráno jsme dorazili na nádraží Sloterdijk. Jako součást dobrodružství jsem si řekla, že ten den nepoužiji GPS navigaci ve svém telefonu, ale půjdu pěkně podle mapy. Zašla jsem si na nádraží do místní trafiky, koupila jsem si mapu a zeptala jsem se prodavače na to, jak daleko je centrum pěšky, prodavač říká: Asi 15 minut. Ujišťuji se, zda-li je to opravdu 15 minut PĚŠKY! Prodavač potvrzuje 15 minut. Říkám si, že 15 minut je úplně super a tak jdu. Jdu 15 minut, jdu 30 minut, stále kontroluji mapu, jestli jdu vůbec správným směrem, jdu už hodinu a stále nic a konečně po hodině a půl narazím na první vodní kanál. No sláva! Město Amsterdam je úžasné svou originalitou. Vodní kanály, mosty, barák na baráku a kola.

amsterdam-square gogh-museum-amsterdam

Celý den jsem si tak bloumala městem, navštívila jsem pár známých úžasných míst jako je Dům Anny Frankové, Rijksmuseum s nápisem I amsterdam, Van Goghovo muzeum, byla jsem na prohlídce v Heinekenu s ochutnávkou piva, stála jsem na náměstí před Koninklijk Paleis a nakonec jsem se byla projet na lodi s prohlídkou po vodních kanálech.

heineken-experience beer-throne heineken

Na konci dne jsem udělala povinné rodinné nákupy. a hurá zpátky na nádraží a domů! Závěrem bych chtěla napsat, že den sice může vypadat jako málo času, ale na užití Amsterdamu se vším všudy to stačí.

amsterdam-bicycle Amsterdam-canal-boat amsterdam-bicycle-quote