Cinque Terre

– Italian adventure

English

This place has been on my MUST SEE list for a long time. And when we decided to go to Italy and make a small trip around Tuscany, the first thing Iwas thinking about was this amazing place. As the Italian name suggests, it is an area of ​​five villages on the coast of Tuscany.

We visited only three villages. In the morning we drove from Massa where we had a hotel to La Spezia, where we left the car and continued on the train.

Tip No. 1

Tip number one – go by train! Not only there are not parking places near villages, but trains are air-conditioned and comfortable and between villages it’s just a few minutes ride.

Tip No. 2

We bought a special ticket for the whole day, thanks to which we could ride the area as much we wanted. Which is tip number two. It is unnecessary to buy a ticket every time you go on train , also you will not have fun waiting in the lines for a ticket when you can only have one for the whole day!

Tip No. 3

As I mentioned we visited three villages – Riomaggiore, Manarola and Vernazza. Every village was gorgeous in its own way. They were the same but so different at the same time. But my dream has reached the last dot. It was wonderful. Tip number three – make it as early as possible in the morning before the villages fill with tourist cloud.

Tip No. 4

If you are traveling during the summer, there is a number four tip – you will need a lot of water and suncream and most of all something on the head. During summer, it is hot weather everywhere and Italy is no exception. If you want to explore the villages, including the hills where the wonderful trails lead, have enough water, make sure you use a lot of suncream, because there not a lot of places where you can hide from the sun. In addition, when cities fill up with tourists as I wrote (and there are lots of them!), Every shadow will be occupied.

Tip No. 5

And last tip number five – if you’re not trying to spend a lot of money during your stay, then pack up some snacks as you can expect higher prices in Cinque Terre, as in other tourist spots. But not everywhere, check the menus in front of the restaurants and then decide where to go for lunch or dinner. That’s probably all about Cinque Terre from me.

What a beautiful place it was, you can see in the photos. It’s definitely one of the most beautiful places I’ve ever seen. You can also see more photos on my instagram, where, of course, you can also follow me 🙂

Instagram: https://www.instagram.com/luciepickovablog/

Česky

Tohle místo bylo na mém seznamu Must see už dlouho. A když jsem se rozhodli, že pojedeme do Itálie a uděláme si menší okruh po Toskánsku, první co mě napadlo bylo tohle úžasné místo. Jak už italský název napovídá, jedná se o oblast pěti vesnic na pobřeží Toskánska.

My jsme, ale navštívili pouze tři vesničky. Na víc už jsme v tom vedru neměli pomyšlení. Ráno jsme vyrazili z Massy do La Spezia, kde jsme nechali auto a dál jsme pokračovali vlakem.

Tip č. 1

Tip číslo jedna – jeďte vlakem! Nejenom, že se nikde údajně nedá zaparkovat, ale vlaky jsou klimatizované a pohodlné a mezi vesničkami je to jen pár minut jízdy.

Tip č. 2

My jsme si koupili speciální lístek na celý den, díky kterému jsme si po oblasti mohli jezdit jak se nám chtělo. Což je tip číslo dva. Je zbytečné si kupovat na každou jízdu lístek. Navíc vás nebude bavit čekat ve frontách na lístek, když můžete mít jen jeden na celý den! My jsme navštívili Riomaggiore, Manarolu a Vernazzu. Každé město bylo nádherné svým vlastním způsobem. Byli to stejné a přesto tak odlišné místa. Ale můj sen se splnil do poslední tečky. Byla to nádhera.

Tip č. 3

Tip číslo tři – vyražte co nejdříve ráno, než města zaplní mraky turistů.

Tip č. 4

Pokud cestujete během léta tip číslo čtyry – hodně vody a opalovacího krému a nejlépe i něco na hlavu. Během léta je vedro všude a Itálie není výjimkou. Pokud chcete města prozkoumat včetně kopců na kterých stojí, kudy vedou nádherné stezky, mějte sebou opravdu dostatek vody, pořádně se namazejte, protože to tam opravdu paří a není kde se moc schovat před sluníčkem. Navíc když se města zaplní turisty jak už jsem psala ( a že jich tam je!), tak každý stín bude obsazený.

Tip č. 5

A poslední tip číslo pět – pokud se snažíte nerozhazovat peníze během vaší dovolené, tak si sbalte i něco na svačinu, protože v Cinque Terre, jako v jiných turisticky známých místech můžete očekávat vysoké ceny. Ale ne všude, tak se podívejte na jídelní lístky před restauracemi a pak se teprve rozhodněte, kam na oběd. To je ode mě asi zatím vše z Cinque Terre.

Jaká to byla nádhera můžete vidět na fotkách. Určitě je to jedno z nejkrásnějších míst, které jsem viděla. Více fotek můžete také vidět na mém instagramu, kde mě samozřejmě také můžete sledovat 🙂

Instagram: https://www.instagram.com/luciepickovablog/